Centrum voor dagverzorging 't Binnenhof

Centrum voor dagverzorging 't Binnenhof wil thuiswonende senioren met een zorgbehoefte een aangename dag bieden. Ze kunnen hulp krijgen bij verzorging, deelnemen aan een gevarieerd activiteitenaanbod of een bezoek brengen aan de kapper. De dienstverlening en de invulling van de dag gebeurt op maat. De bezoekers bepalen zelf hoeveel dagen per week ze komen, in overleg met de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum.

't Binnenhof beschikt over een gezellige, rolstoeltoegankelijke accommodatie waar ongeveer 15 personen per dag opgevangen kunnen worden. Vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum kan gebeuren met het busje van 't Binnenhof.

Voor wie?

Het centrum voor dagverzorging is een ideale oplossing voor zorgbehoevende ouderen die thuis willen blijven wonen, maar bij wie niet elke dag iemand langs kan komen. Zo worden mantelzorgers en familie ontlast, terwijl de oudere op een aangename manier in contact komt met leeftijdsgenoten. Alle 65-plussers uit de regio zijn welkom: zowel valide senioren, als zorgbehoevende ouderen en personen met dementie. 

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65. In uitzonderlijke gevallen kan van deze leeftijdsgrens afgeweken worden.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.

Bedrag

Dagprijzen (indexering 1 juli 2024):

  • Inwoner van Landen: 27,98 euro
  • Niet-inwoner van Landen: 29,26 euro

In deze prijs zijn o.a. de verzorging, de dagactiviteiten, koffiemomenten, een warm middagmaal, een vieruurtje, en incontinentiemateriaal inbegrepen. De meeste mutualiteiten bieden een tussenkomst in de dagprijs. Verdere info is verkrijgbaar bij de mutualiteit of bij de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum. De eerste dag is kosteloos ter kennismaking.

Prijs vervoer (indexering 1 juli 2024):

  • Inwoner van Landen: 2,55 euro
  • Niet-inwoner van Landen (indien de werking het toelaat): 3,17 euro