Gezinszorg

De dienst gezinszorg biedt hulp aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag én hun mantelzorger(s). Deze hulp kan individueel of collectief worden aangeboden en omvat zowel zorg aan huis als buitenshuis. Er wordt tijdens de weekdagen gewerkt van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur. Deze dienstverlening wordt in principe toegekend in blokken van 4 uur. Op vraag of indien nodig kan dit ook gebeuren in blokken van 2 uur, na 17 uur of tijdens het weekend.

De hulpverlening omvat alle taken die verband houden met de verzorging, het huishouden en de begeleiding van de gezinsleden. Dit kan gaan van persoonsverzorging en ondersteunende taken tot huishoudelijke taken:

 • onderhoud van de bewoonde kamers in de woning, verschonen van beddengoed, boodschappen doen, maaltijden bereiden, afwas, was en strijk
 • persoonlijk toilet, helpen bij aan- en uitkleden, helpen met eten, haarverzorging
 • meegaan op consultatie bij de dokter, luisterend oor bieden, enz.

Deze dienstverlening gebeurt door een zorgkundige.

Wie omwille van gezondheidsredenen niet meer kan instaan voor het onderhoud van de woning, kan in bepaalde gevallen ook beroep doen op een poetshulp. De hulpverlening bestaat dan uit het onderhoud van de bewoonde delen van de woning (bijv. stof afnemen of keuken onderhouden) en huishoudelijke taken (bijv. strijken of beddengoed verschonen). Informeer bij één van de coördinatoren thuiszorg indien u wil weten of u hiervoor in aanmerking komt.

De dienst gezinszorg biedt geen standaardpakket. De zorg wordt steeds aangepast aan ieders persoonlijke situatie en in overleg met de coördinator thuiszorg vastgelegd.

Deze dienst is erkend door het Agentschap Zorg & Gezondheid en is werkzaam op het grondgebied van Landen en Zoutleeuw.

Voor wie?

Iedereen die in Landen of Zoutleeuw woont en nood heeft aan zorg, kan beroep doen op de dienst gezinszorg. Onze doelgroep is zeer divers:

 • Senioren
 • Personen met acute of chronische gezondheidsproblemen
 • Personen met een beperking
 • Jonge gezinnen (in het kader van kraamhulp bijv.)
 • Personen met een psychische of sociale kwetsbaarheid
 • ...

Procedure

De coördinator thuiszorg stelt een persoonlijk dossier samen. Dit dossier omvat volgende documenten:

 • persoonlijke gegevens en gegevens van de mantelzorgers en hulpverleners
 • informatie over de hulpvraag: reden van de aanvraag, behoeften en wensen,…
 • financiële gegevens
 • taken van de verzorgende
 • verslagen en nota’s over de evolutie van de individuele situatie
 • relevante medische informatie

Bij de aanvang van de hulp wordt steeds de persoonlijke bijdrage vastgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met het inkomen en de gezinssituatie. Voor een correcte berekening dienen de inkomsten van de laatste 3 maanden te worden voorgelegd. Deze inkomsten kunnen worden aangetoond aan de hand van een bankuittreksel, pensioenstrook,… Bij deze inkomsten horen ook de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, oorlogspensioenen,... Cliënten met een ernstig verminderd zelfzorgvermogen hebben recht op een korting op basis van de BEL-profielschaal. Bijkomende kortingen zijn mogelijk in functie van de duur en de intensiteit van de hulpverlening.

De bijdrage wordt eenmaal per jaar herzien of aangepast. Ook in geval van wijzigingen van de inkomsten, kan de bijdrage worden aangepast. Het is daarom belangrijk dat elke wijziging van uw sociale of financiële toestand wordt doorgegeven aan het OCMW.

Bedrag

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen en wordt berekend volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor hulp op onregelmatige tijdstippen wordt een toeslag aangerekend.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij onze coördinator thuiszorg, Niki Petré, via e-mail (thuisdiensten@landen.be) of telefonisch op het nummer 011 69 05 27 of 011 69 05 19. De thuisdiensten zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag ook van 13u30 tot 15u30.