Gezinszorg

Gedurende de coronacrisis wordt cohortzorg aangeboden voor cliënten die positief zijn getest op Covid-19 of waarvoor een vermoeden van besmetting bestaat. Dit houdt in dat deze cliënten door een apart team van verzorgenden worden geholpen. Door een gescheiden zorgcircuit op te zetten voor corona- en niet-coronacliënten willen we verdere besmetting van het virus voorkomen. Het OCMW werkt hiervoor samen met andere thuiszorgdiensten in Vlaams-Brabant. 

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW.

De dienstverlening omvat alle taken die verband houden met de verzorging, het huishouden en de begeleiding van gezinsleden. Het takenpakket wordt steeds aangepast aan iedere persoonlijke situatie en in overleg met de dienstverantwoordelijke vastgelegd.

Voor wie?

De doelgroep is zeer divers: bejaarden, jonge gezinnen, andersvalide personen,...

Iedereen die in Landen of Zoutleeuw woont én zorgbehoevend is, kan beroep doen op deze dienstverlening.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

Procedure

De verantwoordelijke van de dienst stelt een persoonlijk dossier samen. Dit dossier omvat volgende documenten:

  • persoonlijke gegevens en gegevens van de mantelzorgers en hulpverleners
  • informatie over de hulpvraag: reden van de aanvraag, behoeften en wensen,…
  • financiële gegevens
  • taken van de verzorgende
  • verslagen en nota’s over de evolutie van de individuele situatie
  • relevante medische informatie

Bij de aanvang van de hulp wordt steeds de persoonlijke bijdrage vastgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met het inkomen en de gezinssituatie. Voor een correcte berekening dienen de inkomsten van de laatste 3 maanden te worden voorgelegd. Deze inkomsten kunnen worden aangetoond aan de hand van een bankuittreksel, pensioenstrook,… Bij deze inkomsten horen ook de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, oorlogspensioenen,...

Cliënten met een ernstig verminderd zelfzorgvermogen hebben recht op een korting op basis van de BEL-profielschaal. Bijkomende kortingen zijn mogelijk in functie van de duur en de intensiteit van de hulpverlening.

De bijdrage wordt eenmaal per jaar herzien of aangepast. Ook in geval van wijzigingen van de inkomsten, kan de bijdrage worden aangepast. Het is daarom belangrijk dat elke wijziging van uw sociale of financiële toestand wordt doorgegeven aan het OCMW.

Bedrag

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen en wordt berekend volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voor hulp op onregelmatige tijdstippen wordt een toeslag aangerekend.