Groeipakket - Startbedrag

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het startbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren wordt vanaf 1 januari 2019, krijgt een startbedrag.

Procedure

Geboorte

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw kinderbijslagfonds.

Vanaf 2 maanden voor de uitgerekende datum en na afgifte van een doktersattest, wordt het startbedrag uitbetaald op de rekening die u opgaf. Hebt u geen rekening, dan kunt u vragen om het bedrag via een circulaire cheque te ontvangen. Vanaf 2 maanden voor de bevalling hebt u recht op dat bedrag en moet u dat in geen enkel geval terugbetalen, tenzij bij fraude.

Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.

Adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij uw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

  • Als uw kind geboren werd in 2018, dan ontvangt u automatisch het bedrag van de oude regeling (kraamgeld). 
     
  • Een eerste kind in 2019
  • Hebt u al kinderen en komt er nog een kindje bij in 2019
    • dan kunt u het startbedrag aanvragen bij het kinderbijlagfonds waarbij uw andere kinderen aangesloten zijn.
      U kunt ook een andere uitbetaler kiezen, maar let op, dan worden al uw kinderen bij deze nieuwe uitbetaler aangesloten.

U ontvangt altijd het bedrag waarop u recht hebt op basis van de geboortedatum van uw kind. Als u het startbedrag vooraf hebt aangevraagd en u ontving te weinig, dan wordt het verschil na de geboorte bijgepast.

Bedrag

Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie.