Schoolbonus (Groeipakket)

De schoolbonus (vroeger schoolpremie) is een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd, dat elk kind ontvangt dat in Vlaanderen gedomicilieerd is.

Voorwaarden

Elk kind dat voldoet aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket, ontvangt in augustus een schoolbonus. Deze bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

Procedure

De schoolbonus wordt jaarlijks op 8 augustus uitbetaald, samen met het basisbedrag.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de schoolbonus varieert afhankelijk van de leeftijd:

LeeftijdBedrag
0-4 jaar22,08 euro
5-11 jaar38,64 euro
12-17 jaar55,20 euro
18-25 jaar66,24 euro

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.