Warmteplan stad Landen

Om de klimaatopwarming niet te laten ontsporen weten we al langer dat de CO2 uitstoot sterk naar beneden moet. Landen stelt als doelstelling een reductie van 40% tegen 2030 voorop. Energietransitie is een van de grote werven van onze generatie. De warmtetransitie is daarbij het aspect dat de inwoners en bedrijven het dichtst aangaat, omdat het betekent dat we onze huizen en bedrijven moeten aanpassen. De transitie stopt echter niet in 2030. Met dit warmteplan wordt bekeken wat er nodig is om de warmtevoorziening in Landen volledig fossielvrij te maken tegen 2050.

Dit warmteplan bekijkt onder meer hoe dat fossielvrije warmtesysteem er voor Landen kanĀ uitzien: in welke wijken zetten we best in op warmtepompen, waar leiden warmtenetten tot de laagste maatschappelijke kost en met welke duurzame warmtebronnen kunnen die dan gevoed worden. Dit wordt weergegeven in de wamtezoneringskaart. Zo kunnen inwoners en bedrijven zien waar het naartoe gaat in hun wijk en welke maatregelen ze zelf kunnen nemen.