Vast Bureau

Het Vast Bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Het Vast Bureau vergadert elke derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling