Tussenkomst voor deelname aan het vrijetijdsaanbod

Als uw financiële situatie het niet toelaat om deel te nemen aan sport-, culturele of sociale activiteiten, kan het OCMW hiervoor een tegemoetkoming voorzien.

Deze tussenkomst maakt het misschien mogelijk om:

  • aan te sluiten bij een sportclub,
  • de kinderen op bos- of zeeklassen te laten gaan of ze in de teken- of muziekacademie in te schrijven
  • in te schrijven in een jeugdbeweging, cultuurvereniging, bibliotheek, ...
  • benodigdheden aan te kopen voor sportieve verenigingen, culturele verenigingen, ...
  • een uitstap te doen
  • ...

Voor wie?

U bent cliënt bij het OCMW Landen of u kan het worden.

Uw financiële situatie is te beperkt voor deze bijkomende uitgave.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tegemoetkoming in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tegemoetkoming krijgt of niet.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van uw huidige financiële situatie
  • factuur van kosten of rekeningen waarvoor u een tussenkomst wenst te vragen