Tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk hebt om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, of de schoolrekening te betalen en de studietoelage is ontoereikend, dan kunt u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tussenkomst krijgt of niet.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • bewijs van kinderbijslag
  • rekeninguittreksel van de laatste 3 maanden
  • factuur waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd