Tussenkomst in de huishuur

Als u een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement afsluit, maar u kunt de huur voor de eerste maand niet betalen, dan kunt u een tussenkomst aanvragen. Deze tussenkomst is een lening. U zult het bedrag dus in schijven moeten terugbetalen.

Ook als u na verloop van tijd de huishuur niet kan betalen, kunt u een tussenkomst vragen.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tussenkomst krijgt of niet.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van de inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • bewijs van kinderbijslag
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • het huurcontract