Tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering? Dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Voorwaarden

Het OCMW komt pas tussen als uw gezinsbudget de hospitalisatiekosten niet kan dragen.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie en legt vervolgens uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW beslist of u deze financiële tussenkomst krijgt of niet.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • bewijs van kinderbijslag
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • klevertje ziekenfonds
  • factuur van de geneeskundige zorgen waarvoor tussenkomst wordt gevraagd