Tussenkomst begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

Indien u een tussenkomst wenst in begrafeniskosten, neemt u contact op met het OCMW.

Een maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren en legt uw dossier vervolgens voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie