Sterrenregister

Lokaal bestuur van Landen wil ouders van een sterrenkindje een hart onder de riem steken en hen de mogelijkheid geven om hun kindje symbolisch te laten registreren in het sterrenregister.

Een kindje dat overlijdt na 180 dagen zwangerschap of na de geboorte moet wettelijk verplicht door de ouders worden aangegeven in de gemeente of stad waar het overleed. Vanaf 140 dagen kunnen ouders die dat wensen het kindje een voornaam geven en aangifte doen. Wanneer de zwangerschap minder dan 140 dagen duurt, kan er wettelijk gezien geen aangifte gedaan worden.

Om die reden wordt een digitaal sterrenregister opgestart. Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen.

De ouders die de aangifte indienen en in Landen gedomicilieerd zijn, ontvangen een lintje om in de koesterboom op de begraafplaats van Attenhoven op te hangen. Ze worden ook vrijblijvend uitgenodigd om een boom aan te planten in het geboortebos.

Ouders die dit wensen, kunnen een afspraak maken met de dienst Burgerzaken om samen het online register in te vullen. Ze krijgen achteraf het documentje mee of het wordt naar hen opgestuurd. Ouders die in het verleden hun kindje verloren hebben, kunnen ook nog steeds langskomen of het register online invullen.