Sociaal Vervoer

Indien u omwille van uw gezondheid of een sociale noodsituatie geen gepast vervoer vindt, kan u beroep doen op de dienstverlening van Sociaal Vervoer OCMW Landen (SVO Landen). U kunt bijvoorbeeld een rit aanvragen om naar de dokter te gaan. De chauffeurs van deze dienst zijn vrijwilligers. 

SVO Landen organiseert enkel het vervoer van klanten die met een gewone personenwagen vervoerd kunnen worden. 

Landenaren die met een rolstoel vervoerd wensen te worden, kunnen hun aanvraag rechtstreeks richten tot VZW Mobiel (tel. 016 20 53 83 - dav.dispatching@vzwmobiel.be).

Voor wie?

Senioren, zieken, personen met een beperking en personen in een sociale noodsituatie die in Landen wonen en zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen beroep doen op deze dienst.

Procedure

U kan op volgende manier een rit aanvragen:

 • U belt naar het algemeen telefoonnummer van de thuisdiensten en geeft alle nodige gegevens door zodat de gevraagde rit genoteerd kan worden.
 • De contactpersoon voor SVO Landen gaat op zoek naar een beschikbare chauffeur. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, kan SVO Landen op zoek gaan naar een alternatief.
 • Dienst thuiszorg contacteert u voor de bevestiging van de rit en geeft u de naam van de chauffeur.

Heeft u extra begeleiding nodig bij uw afspraak, bijvoorbeeld om u te helpen tijdens een bezoek aan de dokter? Dan kan u kosteloos 1 begeleider meenemen. Van de vrijwilligers wordt enkel verwacht dat zij instaan voor het vervoer.

Bedrag

 Alle vergoedingen die verbonden zijn aan de rit, worden meteen afgerekend met de chauffeur:

 • Kilometervergoeding van 0,3957 euro/km (dit bedrag volgt de wettelijke norm voor vervoerkosten van overheidspersoneel en wordt jaarlijks in juli herbekeken)
 • Wachtgeld (vanaf 1u wachten): 2,5 euro 
 • Parkeergeld (indien er op een betaalparking geparkeerd wordt)

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Parkeerkaart voor mindervalide personen (indien u die heeft)

Meer info

Coördinatie vervoer met een gewone personenwagen:

 • Tel: 011 69 05 19
 • thuisdiensten@landen.be

Coördinatie rolstoelvervoer: VZW Mobiel

 • Tel: 016 20 53 83
 • dispatching@vzwmobiel.be