Sociaal Vervoer

Indien u omwille van uw gezondheid of een sociale noodsituatie geen gepast vervoer vindt, kan u beroep doen op de dienstverlening van Sociaal Vervoer OCMW Landen (SVO Landen). U kunt bijvoorbeeld een rit aanvragen om naar de dokter te gaan.

SVO Landen organiseert enkel het vervoer van klanten die met een gewone personenwagen vervoerd kunnen worden. Voor het vervoer van rolstoelpatiënten werkt het OCMW samen met VZW Mobiel.

Voor wie?

Inwoners van Landen

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
 • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U moet eerst een gratis lidkaart aanvragen bij het onthaal van het Sociaal Huis. Een lidkaart is in principe 1 jaar geldig. Wanneer de lidkaart verloopt, krijgt u een brief van SVO Landen met de vraag om uw lidmaatschap te vernieuwen.

U kan op volgende manier een rit aanvragen:

 • U belt naar het onthaal en geeft alle nodige gegevens zodat de gevraagde rit genoteerd kan worden.
 • De contactpersoon voor SVO Landen gaat op zoek naar een beschikbare chauffeur. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, kan SVO Landen op zoek gaan naar een alternatief.
 • Het OCMW contacteert u voor de bevestiging van de rit en geeft u de naam van de chauffeur.

Bedrag

 • Kilometervergoeding (volgens de wettelijke norm voor vervoerskosten van overheidspersoneel)
 • Wachtgeld (vanaf 1u wachten): 2,5 euro 
 • Parkeergeld (indien er op een betaalparking geparkeerd wordt)

 Alle vergoedingen die verbonden zijn aan de rit, worden meteen afgerekend met de chauffeur.

Wat meebrengen

 • Lidkaart
 • Identiteitskaart
 • Parkeerkaart voor mindervalide personen (indien u die heeft)

Meer info

SVO Landen werkt uitsluitend met vrijwilligers die rijden met hun eigen wagen. Enkel met dat voertuig zijn zij verzekerd.

Heeft u extra begeleiding nodig bij uw afspraak, bijvoorbeeld om u te helpen tijdens een bezoek aan de dokter? Dan kan u kosteloos 1 begeleider meenemen. Van de vrijwilligers wordt enkel verwacht dat zij instaan voor het vervoer.

Landenaren die met een rolstoel vervoerd wensen te worden, kunnen hun aanvraag rechtstreeks richten tot VZW Mobiel (tel. 016 20 53 83 - dav.dispatching@vzwmobiel.be).