RUP Sint Gitter

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP 'Sint Gitter'

De stad Landen wil voor de uitvoering van een afgeleverd positief planologisch attest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken ‘RUP Sint Gitter’.

Op 31 mei 2022 heeft het college van burgemeester en schepen de startnota en procesnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Sint Gitter’ goedgekeurd en is het planproces formeel gestart.

Het RUP Sint Gitter heeft tot doel het aanwezige bedrijf een juridische zekerheid te geven voor toekomstige ontwikkelingen, dat landschappelijk inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving.

De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingsscenario voor de toekomst. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Iedereen kon van 01 oktober tot en met 29 november zijn opmerkingen aan de stad overmaken.

Er werd ook een participatiemoment georganiseerd om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, om eventueel alternatieven te bepalen, en niet zozeer om bezwaren te formuleren. Daarvoor zal er in een later stadium een openbaar onderzoek worden georganiseerd dat de basis vormt voor het formuleren van bezwaren

Het participatiemoment is doorgegaan op donderdag 20 oktober in de raadzaal van het stadhuis.

Onderaan in de bijlage kan je het verslag van het participatiemoment terugvinden.