RUP Sint Gitter

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP 'Sint Gitter'

De stad Landen wil voor de uitvoering van een afgeleverd positief planologisch attest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken ‘RUP Sint Gitter’.

Op 31 mei 2022 heeft het college van burgemeester en schepen de startnota en procesnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Sint Gitter’ goedgekeurd en is het planproces formeel gestart.

Het RUP Sint Gitter heeft tot doel het aanwezige bedrijf een juridische zekerheid te geven voor toekomstige ontwikkelingen, dat landschappelijk inpasbaar is in de onmiddellijke omgeving.

De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingsscenario voor de toekomst. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

De stad Landen wil graag jullie mening horen!

Iedereen kan vanaf 01 oktober 2022 tot en met 29 november 2022 zijn opmerkingen aan de stad overmaken.

Er wordt ook een participatiemoment georganiseerd. Het doel van het participatiemoment is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, om eventueel alternatieven te bepalen, en niet zozeer om bezwaren te formuleren. Daarvoor zal er in een later stadium een openbaar onderzoek worden georganiseerd dat de basis vormt voor het formuleren van bezwaren

Het participatiemoment zal doorgaan opĀ donderdag 20 oktober 2022 om 19u30 tot 21u30 in de raadzaal van het stadhuis. Na een toelichting kunnen vragen gesteld worden.

Inschrijven voor deze participatie kan hier.

De startnota enĀ procesnota zullen digitaal op deze website raadpleegbaar zijn.