RUP Molenberg

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP ‘MOLENBERG’

Op 23 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepen de start- en procesnota betreffende het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ‘Molenberg’ goedgekeurd en is het planproces formeel gestart.

Het RUP Molenberg heeft tot doel het gebied efficiënt te ontwikkelen in het kader van de sportbehoeften op de site van Sparta en de huidige locatie van het sportpark aan de Sportlaan. Voorafgaand hebben de bestaande sportverenigingen die deel uitmaken van deze sites hun behoefteplan voor de nabije toekomst overgemaakt. Binnen deze site ligt ook het oude zwembad. Daarnaast willen we aandacht hebben voor de groene omgeving en de Molenbeek openleggen als groenblauwe dooradering. We willen de handels-as in de Stationsstraat optimaliseren door o.a. een zachte verbinding te creëren tussen handels-as en sportpark.

De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelingsscenario voor de toekomstige sportbehoeften. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan.

Geschiedenis RUP Molenberg

In 2008 werd de opdracht tot de aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeringsplan RUP ‘Molenberg’ art. 14 en zijn wijzigingen al goedgekeurd.

Het dossier werd nadien op pauze gezet omwille van het beeldkwaliteitsplan dat de huidige site ziet als een stadspark in de groenstructuur en de herbestemming van het zwembad. Ondertussen is de nieuwe locatie van het zwembad een feit en is het wenselijk het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Molenberg’ terug op te starten. De stad herziet bij deze het BPA Molenberg en BPA Molenberg wijziging om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige behoeftes. Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is een oud stedenbouwkundig plan waarop specifieke voorschriften van toepassing zijn. Door de gewijzigde wetgeving kunnen er geen BPA’s meer opgemaakt worden en is dit vervangen door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

De stad Landen wil graag de mening van haar inwoners kennen.

Iedereen kon vanaf 1 april tot en met 30 mei 2021 zijn of haar opmerkingen aan de stad overmaken via omgeving@landen.be. Wij organiseerden ook een digitaal informatiemoment op donderdag 29 april 2021. 

Via onderstaande link kan u het verslag van deze vergadering terugvinden:

Verslag informatievergadering van 29 april 2021