Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een permanente vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Om een tijdelijke vergunning te krijgen, voor bijvoorbeeld de deelname aan een kerstmarkt, het organiseren van een fuif, enz.....moet u een aanvraagformulier invullen én

  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde).

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente.

Bedrag

Een tijdelijke vergunning kost 10,00 euro.

Een permanente vergunning (bijvoorbeeld voor café's, restaurants, enz..) kost 100 euro.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)