Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Hebt u een beperkt inkomen? Dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

U kan een tussenkomst krijgen in:

  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • de voorgeschreven en noodzakelijke medicatie.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tussenkomst krijgt of niet.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van de inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker
  • factuur waarvoor tussenkomst wordt gevraagd.