Borgstelling voor woonzorgcentrum

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de persoon die wordt opgenomen te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.
Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen.
Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Procedure

Een maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW beslist of u al dan niet in aanmerking komt voor een borgstelling voor een woonzorgcentrum.