Tussenkomst in huurwaarborg

Wanneer u door omstandigheden niet meer in uw huidige woonst kan blijven en u een geschikte huurwoning vindt, maar u niet voldoende reserve kon aanleggen om de huurwaarborg te betalen, dan kan u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tussenkomst krijgt of niet.

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast,....

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • bewijs van kinderbijslag
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • huurcontract of bewijs van een eigenaar die aan u wilt verhuren