Tussenkomst in energiefacturen

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Deze tegemoetkoming kunt u bovenop de federale verwarmingstoelage krijgen.

Voorwaarden

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk op zich nemen.

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tussenkomst in via een maatschappelijk werker van het OCMW.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u deze tussenkomst krijgt of niet.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (loon, uitkering, pensioen,...) van de laatste 3 maanden
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.