Budgetbeheer

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget, kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW. Gedurende dit traject ontvangt de maatschappelijk werker de inkomsten op een rekening op uw naam en zal hij/zij de vaste kosten en schulden betalen. U krijgt een overeengekomen bedrag aan leefgeld om boodschappen te doen of andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen. Bij onvoldoende inkomsten geeft de maatschappelijk werker voorrang aan de vaste kosten en het leefgeld vooraleer schulden worden afbetaald.

Procedure

  • Ga na afspraak langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • De maatschappelijk werk(st)er zal een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. 
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er uw dossier voorleggen aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst. 
  • Indien het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist dat u in aanmerking komt voor budgetbeheer, wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.