Budgetbegeleiding

Als u problemen heeft met het onder controle houden van uw uitgaven, kan budgetbegeleiding helpen. Het doel van deze begeleiding is dat u leert hoe u uw inkomsten en uitgaven kan beheren. U ontvangt zelf uw inkomsten en voert alle betalingen zelf uit. De maatschappelijk werker helpt bij het opmaken van een budgetplan, een inventaris van eventuele schulden, geeft advies, ...

Voorwaarden

  • U vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • U wil hier graag professionele hulp bij.
  • U wil wel zelf volledig blijven instaan voor uw betalingen.

Voor meer info kan u, na afspraak, terecht bij de sociale dienst.