Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord, ... , 

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren, u vraagt deze aan bij het gemeentebestuur. Sommige aanpassingen zijn vergunningplichtig, onze diensten kijken dat dan even na.

Indien er nutsvoorzieningen moeten aangepast worden, kan u contact opnemen met het betreffende nutsbedrijf.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Bedrag

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.