Nood- en interventieplanning

De gemeentelijke nood- en interventieplanning kreeg pas in 2006 echte en uniforme structuur. 

Voortaan geldt er in gans België eenzelfde terminologie, vakjargon en structuur als het gaat over rampen. Een multidisciplinaire coördinatie op zowel het beleids- als het operationele terrein staat centraal bij het bestrijden van een noodsituaties. 
Hierbij wordt "noodsituatie" zéér breed gedefinieerd. Vogelgriep – varkenspest – dioxinecrisis - terrorisme - wateroverlast …..horen voortaan ook thuis in een nood- en interventieplan. Voor Seveso bedrijven (Romark op het industrieterrein van Landen) en risico‘s op radioactieve besmetting (Tihange) is er een luik aparte wetgeving van toepassing. 

Multidisciplinair houdt in dat er 5 disciplines samenwerken :


discipline 1 : de hulpverleningsoperaties (brandweer en civiele bescherming)
discipline 2 : de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (Mug- en ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, Rode Kruis met daarbij Dringende Sociale Interventie, Psychosociaal manager,…) en de lokale psychosociale hulpverlening 
discipline 3 : de politie (lokaal/federaal)
discipline 4 : logistieke steun (civiele bescherming, technische dienst gemeente)
discipline 5 : informatie
Het Algemeen nood en interventieplan (ANIP) van de stad Landen werd op 12 januari 2011 goedgekeurd door de gouverneur. 

Voor de grotere evenementen in Landen en voor specifieke problemen (water- en modderoverlast, hitte en ozon, elektriciteitspanne....) worden op het gemeentelijk niveau aanvullende of bijzondere nood- en interventieplannen opgemaakt.

Meer weten : bezoek de federale website van het Belgisch crisiscentrum

Procedure

In tegenstelling tot de vroegere noodfasen 1, 2, 3 en 4 spreekt men van :
1. de gemeentelijke fase, bevoegdheid burgemeester (alleen hij/zij kan deze fase afkondigen);
2. de provinciale fase, bevoegdheid gouverneur (alleen hij/zij kan deze fase afkondigen);
3. de federale fase, bevoegdheid minister van binnenlandse zaken (alleen hij/zij kan deze fase afkondigen). Voor nucleaire incidenten is de federale fase altijd van toepassing.