Mantelzorgpremie

Woont u in Landen en ontvangt u uitkeringen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering? 

Verblijft u nog in uw eigen thuisomgeving (of bij kinderen/familie, niet in een woonzorgcentrum)?

Wil u de persoon die u helpt in het dagelijks onderhoud hiervoor graag een kleine beloning geven?


De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • de premie wordt toegekend aan personen die instaan voor de thuiszorg van een zorgbehoevende inwoner van Landen
  • de zorgbehoevende moet bewijzen dat hij een mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgkas ontving in het jaar dat de aanvraag vooraf ging
  • de premie wordt aangevraagd voor het aantal maanden dat de mantelzorger verzorgende taken uitvoerde in het jaar dat de aanvraag vooraf ging
  • meerdere mantelzorgers per zorgbehoevende kunnen een premie ontvangen
  • het recht op de premie geldt voor iedere maand dat de mantelzorger effectief zorg droeg voor de zorgbehoevende
  • de premie wordt aangevraagd door middel van een ondertekend aanvraagformulier en een verklaring of attest van de mutualiteit of zorgkas of een overzicht van vernoemde uitbetalingen via bankafschriften

Voorwaarden

Vul het aanvraagformulier mantelzorgpremie in en bezorg ons een bewijs van uw mutualiteit of zorgkas . De premie bedraagt 5 euro per maand en maximum 60 euro per jaar per zorgbehoevende. De tegemoetkoming wordt door middel van een cadeaubon uitbetaald in de maand juni en kan aangevraagd worden in de maanden januari en februari van elk jaar. De cadeaubon kan je besteden bij alle Landense handels- en horecazaken.