Landen SDG-Pionier

Lokaal Bestuur Landen ontvangt eervol UNITAR SDG Pioneer Certificaat tijdens het SDG Forum in Brussel

Lokaal Bestuur Landen ontving, samen met zes andere Vlaamse lokale besturen, het internationaal ‘SDG Pioneer’ opleidings- en implementatiecertificaat op 19 oktober 2023 tijdens het jaarlijkse SDG Forum in Brussel. Dat werd uitgereikt door UNITAR | CIFAL Flanders als erkenning voor haar voortreffelijke bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een reeks doelen die in 2015 werden aangenomen om tegen 2030 belangrijke mondiale uitdagingen aan te pakken. Ze bouwen verder op de Milleniumdoelstellingen (MDG’s) en omvatten een breed scala aan thema's, waaronder armoedebestrijding, klimaatactie, gendergelijkheid en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De SDG's vormen een universeel oproep tot actie om een meer duurzame, rechtvaardige en inclusieve wereld te creëren.

De doelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder de inzet van steden en gemeenten. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn. Ook lokaal bestuur Landen engageerde zich voor de realisatie van de SDG’s en stapte in 2021 in het SDG Pioneerprogramma. De stad nam op 19 oktober met trots het SDG Pioneer certificaat in handen dat de inzet van de voorbije jaren beloond.

Het lokaal bestuur Landen blikt tevreden terug op het traject. De afgelopen jaren was er aandacht voor een ruime kennismaking met de SDG’s door het personeel van de stad Landen. Er werd een realistisch ambitieus actieplan met uitgeschreven doelstellingen opgemaakt, en dit wordt blijvend systematisch opgevolgd en geëvalueerd. De SDG’s worden hier als uitgangspunt gebruikt, zodoende ze structureel in het beleid verankerd geraken. Ook de omgevingsanalyse wordt opgemaakt met de SDG's als startpunt.

Samen met Huldenberg, Lebbeke, Kalmthout, Brugge, Kontich, Harelbeke maakt lokaal bestuur Landen deel uit van de eerste lokale besturen in Vlaanderen die het SDG Pioneer certificaat in ontvangst mogen nemen. Voor het eerst worden dus ook steden en gemeenten toegevoegd aan het lijstje van de intussen meer dan 180 SDG Pioneers in Vlaanderen!

De verschillende acties in het actieplan kan u bekijken in het document in bijlage.