Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Het huwelijk kan plaatsvinden in het stadhuis van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

 • U kan de huwelijksdatum vastleggen tot één jaar voor het huwelijk.
 • De dienst burgerzaken zorgt voor het samenstellen van het dossier, tenzij de akten in het buitenland of op de Rechtbank moeten aangevraagd worden. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken en kan er een onderzoek schijnhuwelijk volgen. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Zodra het huwelijksdossier volledig is, wordt u uitgenodigd om door de dienst Burgerzaken voor het opmaken van de huwelijksaangifte
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn maar moet wel minstens 18 jaar oud zijn.
 • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • U trouwt onder het huwelijksstelsel 'wettelijk stelsel'. Indien u een ander huwelijksstelsel wenst, dient u zich te wenden tot een notaris die een huwelijkscontract voor u zal opstellen. Het is niet langer nodig om hiervan een attest van de notaris voor te leggen op de dienst burgerzaken. De akte wordt namelijk door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende stukken voorleggen: 

 • afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België. Het is best dat u hiervoor op voorhand contact opneemt met de dienst burgerzaken

Meer info

 • In Landen kan u huwen op
  • Maandag : van 14 tot 16 uur
  • Dinsdag : van 14 tot 16 uur
  • Woensdag : van 14 tot 17 uur
  • Donderdag : van 11 tot 17 uur
  • Vrijdag : van 11 tot 17 uur
  • Zaterdag : van 11.30 tot 15 uur
 • Indien er meerdere huwelijken zijn op dezelfde dag, zullen de huwelijken aansluitend gepland worden.
 • Op wettelijke feestdagen en op zondagen worden geen huwelijken voltrokken. Indien 24 december en/of 31 december op een weekdag vallen, kan het huwelijk voltrokken worden tussen 10 en 12 uur. Er wordt niet gehuwd op de volgende gemeentelijke sluitingsdagen : 2 januari, 11 juli, 15 november en 26 december.
 • Op volgende dagen in 2025 wordt er niet op het stadhuis gehuwd maar enkel op een alternatieve locatie :
  • Zaterdag 28 juni 2025 : Park Rufferdinge
  • Zaterdag 26 juli 2025 en zaterdag 23 augustus 2025 : Brasserie De Villa (op domein ’t Park)
  • Zaterdag 13 september 2025 : Park Rufferdinge
 • Voor wat betreft de locatie in Park Rufferdinge : bij slechte weersomstandigheden kan er beslist worden om de huwelijksplechtigheid toch nog binnen in het stadhuis te laten plaatsvinden. In dat geval zal de dienst burgerzaken ten laatste de woensdag voor het huwelijk het koppel op de hoogte brengen.
 • Het annuleren van het huwelijk moet minstens 10 kalenderdagen voor het huwelijk persoonlijk worden meegedeeld door 1 van beide partners op de dienst burgerzaken. De kosten van het trouwboekje worden niet terugbetaald indien het huwelijk niet tijdig geannuleerd wordt.
 • Na het huwelijk biedt het stadsbestuur u en uw genodigden een glaasje fruitsap of schuimwijn aan indien u dit wenst. Gelieve ons tenminste 10 werkdagen voor de plechtigheid te melden hoeveel personen effectief zullen aanwezig zijn. Dit glaasje wordt door de stad gratis aangeboden aan een beperkte delegatie (maximum 50 personen).
 • U kan op voorhand attesten van werkverlet krijgen op onze dienst. Deze attesten kan u telefonisch of via mail aanvragen.
 • We hebben vijf parkeerplaatsen voorzien aan de pui, vlak voor de hoofdingang van het stadhuis. Er is ook nog bijkomende parkeergelegenheid op de parking aan de achterzijde van het administratief centrum. Hier is het niet nodig een parkeerschijf te plaatsen. Wensen u of uw genodigden te parkeren in de Stationsstraat of op het Marktplein, dan mag u zeker niet vergeten uw blauwe parkeerschijf te plaatsen want deze straten liggen in een "blauwe zone" waar je twee uren gratis kan parkeren.
 • De trouwzaal bevindt zich op de tweede verdieping en is bereikbaar via trappen. Is er iemand slecht te been of moet de kinderwagen mee naar boven? Graag een seintje op voorhand, dan voorzien we begeleiding naar de lift.
 • Voor uw huwelijk voorzien wij ongeveer 40 minuten. We vragen u vriendelijk rekening te houden met de timing zodat eventuele andere geplande huwelijken niet in het gedrang komen. Wanneer u bijvoorbeeld graag foto's wenst te maken bij het verlaten van het stadhuis, vragen wij u om tijdig de trouwzaal te verlaten.
 • Het is verboden om strooigoed zoals confetti, rijst, papiersnippers, ... te gebruiken. Strooien van gedroogde bloemblaadjes, zeepbellen blazen of andere milieuvriendelijke en veilige alternatieven zijn wel toegestaan. Het is niet toegestaan om kaarsen, vuurwerk, -pijlen, -korven en/of andere verrassings- en ontploffingselementen op basis van rook of vuur te gebruiken.
 • Het huwelijkskoppel mag eventueel enkele persoonlijke versieringen aanbrengen op eigen kosten. Ook het gebruik van een kleine eigen muziekbox is toegestaan. De praktische regeling hiervoor wordt overlegd met de dienst burgerzaken.
 • Wij wensen u alvast een aangename en zorgeloze huwelijksdag. Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst burgerzaken.

Het huwelijk kost 35,00 euro (kostprijs van het trouwboekje).