Hemelwater- en Droogteplan

We hebben in samenwerking met onze rioolbeheerder Fluvius een hemelwater- en droogteplan opgemaakt. Het hemelwater- en droogteplan is een beleidsplan dat als leidraad dient ingezet te worden bij alle toekomstige ruimtelijke ingrepen om de integrale ruimtelijke visie uit te werken.

De laatste jaren zien we een duidelijk stijging in het aantal gevallen van watertekort en wateroverlast. Ze zijn het gevolg van een onevenwichtige waterbalans: meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Ook de intensiteit van de buien neemt toe. Korte intense neerslagperiodes worden afgewisseld met langere droge periodes. Het hemelwater- en droogteplan heeft als doel met deze problematiek om te gaan en op verschillende niveaus een oplossing te zoeken.

Er wordt dus niet enkel gefocust op knelpunten en mogelijke oplossingen voor wateroverlast, maar er wordt ook zoveel mogelijk gezocht naar win-winmaatregelen die ook ten goede komen aan de droogteproblematiek, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van infiltratie en creëren van groenblauwe netwerken binnen de stad.

Het hemelwater- en droogteplan bouwt een visie rond duurzaam hemelwaterbeheer uit zodat er een eenduidige kader beschikbaar is voor toekomstige stadsontwikkeling en infrastructuurprojecten.