Geveltuintjes

De eerste lentezon herinnert ons aan de komende zomerhitte en aan de nood die er is aan meer verkoeling in onze ‘stenen’ stads- en dorpskernen. Geveltuintjes kunnen hier een deel van de oplossing aanbieden. Ze garanderen een natuurlijke verkoeling in de zomer.

Een geveltuintje is een smalle groenstrook aan de straatkant, tegen een voorgevel. Het stadsbestuur wil de aanleg van geveltuintjes stimuleren. Ze zorgen niet alleen voor meer kleur in het straatbeeld, ze bevorderen ook de biodiversiteit: verschillende vogels en insecten, zoals bijen en vlinders, vinden er voedsel of een rustplaats. Bovendien verbeteren ze het klimaat en de luchtkwaliteit. Planten produceren immers zuurstof en filteren fijn stof. Door de plaatselijke ontharding is er ook meer waterinfiltratie in de bodem mogelijk, wat dan weer positief is voor het grondwaterpeil.

U kan onderaan dit artikel het reglement over geveltuinen downloaden en ook het officiële aanvraagformulier. Vul dit aanvraagformulier in en bezorg het samen met de nodige extra informatie, foto’s en plan, aan de dienst milieu van de stad Landen. Dit kan eenvoudig via mail naar milieu@landen.be. Ook voor meer informatie kan u dit mailadres gebruiken.

Wanneer uw aanvraag conform is met het reglement en goedgekeurd is, zal de stad Landen contact met u opnemen om u technisch te ondersteunen. Onze technische dienst zal dan immers de noodzakelijke stoeptegels komen verwijderen en boordstenen plaatsen op een fundering van mager beton of stabilisé. Waarna u aan de slag kunt met de aanleg van uw geveltuin.

Overige reglementen