Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Dit decreet kent één en hetzelfde statuut toe aan alle gemeentewegen en legt de bevoegdheid voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, alsook de handhaving bij de gemeentebesturen.

Klik hier om het decreet te raadplegen.

Om alle belanghebbenden afdoende te informeren, zullen de gemeentebesturen in de toekomst een register moeten bijhouden, waarin alle beslissingen over gemeentewegen gebundeld worden.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zullen wij op deze locatie alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen in verband met deze kwesties publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Voor alle beslissingen van vóór 1 september 2019 verwijzen wij naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.

Beslissingen sinds 1 september 2019

Aanleg nieuw binnengebied: Josephine Van Hoebroeckstraat en Germaine van de Walinstraat te Neerwinden
Gedeeltelijke verplaatsing voetweg 49 - V. Demeersmanstraat te Landen
Gedeeltelijke opheffing Everspoelstraat te Laar
Vaststelling gemeentewegen tussen Eliksem en Wange
Opheffing Deken Lenaertslaan

Atlas der buurtwegen en buurtwegwijzigingen

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat vanaf 1 september 2019 de Atlas der buurtwegen wordt vervangen door een gemeentewegenregister. De verdere regelgeving over dit register wordt later nog bepaald door Vlaanderen. Om een uniform gegevensbestand te onderhouden, gaat de Provincie Vlaams-Brabant de wijzigingen in de Atlas bijhouden tot dat de gemeentewegenregisters op punt staan.

Klik hier voor de Geopunt-kaart.