Ecologisch maaibeheer

Lokaal bestuur Landen zet al enkele jaren in op ecologisch maaibeheer. In plaats van overal intensief te maaien werden heel wat zones uitgekozen om maximaal 2 à 3 maal per jaar te maaien.

Dit brengt verschillende voordelen met zich mee. Het is goedkoper voor de stad en dus voor u. Maar de belangrijkste reden is het verkrijgen van meer biodiversiteit. Na de maaibeurten wordt het maaisel afgevoerd. Dit zorgt voor een verschraling en verarming van de bodem waardoor meer verschillende soorten flora zich kunnen ontwikkelen. Netels bijvoorbeeld groeien enkel op een rijke bodem, na enkele jaren hebben zij dus geen kans meer om hier te groeien. De planten die wel de kans krijgen om te groeien zijn net interessanter voor bijen en vlinders.

Dankzij het maaien van de randen en een slingerend wandelpad is het ook aangenaam voor het oog en worden voorbijgangers uitgenodigd om in het groen te wandelen.

Op deze manier tracht Landen van elke maand “Maai mei niet” te maken.

Door dit beheer krijgen we automatisch ook een gezondere bodem. Dit is dan weer een echte WIN voor de waterhuishouding. Enerzijds houdt de bodem meer water vast wat goed is om droogteperiodes te overbruggen. Anderzijds laat de bodem meer regen infiltreren en zorgt dit voor minder wateroverlast in de buurt.

Op de volgende locaties in Landen wordt dit beleid in een bepaalde zone toegepast:

 • Sinte-Gitter
 • Karolingerslaan
 • Sportplein
 • Rufferdinge
 • Neerwinden kerkhof
 • Victor demeersmanstraat
 • Cubawijk speelveld
 • Domein ’t Park
 • Walsbets aan de zitbank.
 • Laar ’t Koperen Menneke
 • Kerk Ezemaal
 • Walshoutem Alkazar
 • Slachthuisplein

Ook u kan bij uw thuis een stukje gazon minder intensief onderhouden. Voor meer praktische info kan u steeds contact opnemen met de dienst omgeving.