CO-preventie bij je thuis

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos, niet irriterend gas dat verstikkend is doordat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt.

Elk verbrandingstoestel kan koolmonoxide vrijgeven: boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen, kooktoestellen op gas en verbrandingsmotoren.

Jaarlijks worden in België meer dan 1000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. CO blijft de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging in België.

Daarom is preventie zo belangrijk.

Vier pellers redden levens!

CONTROLEER

 • laat je verwarmingstoestel plaatsen door een erkend technieker
 • zorg voor een jaarlijkse controle van het toestel en de afvoerkanalen
 • controleer regelmatig de kleur van de vlam: blauw is goed, geel duidt op een slechter verbranding

VENTILEER

 • zorg voor voldoende natuurlijke toevoer van zuivere lucht in huis
 • garandeer constante ventilatie in ruimtes met een verwarmingstoestel

ALARMEER

 • bevestig een CO-melder aan het plafond in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal
 • plaats een CO-melder in de leefruimte of slaapkamer zonder verbrandingstoestel minimaal op schouderhoogte
 • test de meters regelmatig
 • stippel een evacuatieplan uit en test dit met alle huisgenoten

REAGEER

 • wees aandachtig voor de symptomen van CO-vergiftiging (bij meerdere personen in dezelfde ruimte): plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken
 • evacueer: zorg eerst voor je eigen veiligheid . Zet ramen en deuren open, verlaat de ruimte en evacueer indien mogelijk slachtoffers naar buiten
 • bel de hulpdiensten via 112

Antigifcentrum

www.antigifcentrum.be

070 245 245