Archeologische site Sinte Gitter

Plaatselijke benaming voor Sint-Gertrudisdal. Domein van de Frankische hofmeier Pepijn van Landen. Pepijn was een telg uit een zeer aristocratisch en invloedrijke familie in Austrasië, het oostelijk deel van het Frankisch Rijk.


Dit archeologisch park omvat o.m. de koorruïne van de eerste Sint-Gertrudiskerk (8ste eeuw) en twee feodale motheuvels (de 'Heynsberg' en de 'Tombe van Pepijn'). De aanwezigheid van de oeroude parochiekerk en de latere motten bevestigen het bestaan van een vroegmiddeleeuws domein. De beide mottes zijn na terreinonderzoek geïnterpreteerd als feodale mottekastelen met een –door grachten omringd - opper- en neerhof

Op deze site, waar ooit Pepijn van Landen (van 580-640) en zijn dochter Gertrudis hebben geleefd, is via een paneel duidelijk waarneembaar hoe het oorspronkelijke kerkje werd verbouwd en verder uitgebreid. Er zijn tevens enkele middeleeuwse graven en archeologisch materiaal tentoongesteld.

De site is niet vrij toegankelijk. Je kan je aanbieden op de toeristische dienst om de site gratis te bezoeken.

Adres: Hoek Raatshovenstraat/Wingbergstraat - Landen