Onttrekking water uit waterlopen te Landen

Het uitvoeringsbesluit op de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen geeft de gouverneur de mogelijkheid om het onttrekken van water te verbieden uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Gouverneur Spoorbeek heeft op 16 december 2021 een onttrekkingsverbod uitgevaardigd voor meerdere stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Recentelijk werd de Deysbeek in de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten (DAOW) opgenomen als een gerangschikte waterloop (deels van de tweede en deels van de derde categorie). Nu de Deysbeek gerangschikt is, valt ze ook onder het permanent onttrekkingsverbod dat gouverneur Spooren op 16 december 2021 heeft afgekondigd in het stroomgebied van de Waarbeek.

Je kan de digitale atlas raadplegen op https://www.waterinfo.be/digitaleatlas. De kaart met de onttrekkingsverboden vind je op https://vmm1.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=8200af809af34203b1381e5429a46641

Landen heeft binnen zijn grondgebied bijgevolg zowel een rode zone (onttrekkingsverbod) als een groene zone (onttrekking met online melding en voorwaarden):

  • De Molenbeekvallei in Walshoutem/Wezeren/Walsbets en de Waarbeekvallei van in Overwinden tot in Eliksem liggen in de rode zone.
  • De Zeybvallei in Waasmont/Landen en de Molenbeekvallei ten noorden van Rufferdinge naar

Rumsdorp en Neerlanden zitten in de groene zone.

In de rode zone is een permanent onttrekkingsverbod van toepassing en kan geen onttrekkingsticket aangevraagd worden. Alleen onttrekkingen door:

  1. weidepompen voor de drenking van vee in weides;
  2. hulpdiensten in geval van nood;
  3. de waterbeheerder gemachtigd;

zijn mogelijk in een rode zone.

In de groene zones mag je enkel water onttrekken wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt.

Voor meer info kan u steeds terecht bij de dienst Omgeving. Omgeving@landen.be