LANDEN BREEKT UIT - Zeybpark

Stad Landen werd geselecteerd als één van de ambitieuze Vlaamse steden en gemeentes die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal.

Het lokaal bestuur wil met dit project door middel van enkele strategische onthardingsprojecten diverse knelpunten aanpakken en opportuniteiten grijpen. Zo kunnen we werk maken van het transformatieproject “Veerkrachtige stadsvallei Landen!”. Met het uitvoeren van het Transformatieproject en de Quick-Win projecten gaan we Landen en de gemeenten stroomafwaarts beter kunnen wapenen tegen de effecten van de klimaatsverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

Eén van de projecten betreft “Het Zeybpark”. Vorig jaar kocht het lokaal bestuur het perceel langs de Eikkapellaan waar zich een waterkerskwekerij bevond. Het volledige perceel bestaat uit een grachtennetwerk om het bronwater van het Bronplein rond te leiden. Op deze locatie¬†zullen we de grond publiek ontwikkelen en voorkomen dat het perceel als bouwgrond ontwikkeld wordt (= vermijden van bijkomende verharding). We bekeken samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Natuurpunt en de lokale stichting CAPPS Climate Parks welke mogelijkheden dit terrein ons kan bieden: natuurlijke zuivering door waterplanten, water opnieuw zichtbaar maken, meer ruimte voor inheems groen creëren , extra ruimte voor zachte recreatie en ontmoeting in het stads- en dorpscentrum, extra nest- en eetgelegenheid voor fauna en meer ruimte om water bovengronds te bufferen in de smalle valleien. Kortom een park met een ecologische, educatieve en recreatieve insteek. Zo kwamen we tot ontwerpideeën die we graag aan jullie voorleggen.

 

Bekijk alvast even de ontwerpschetsen!

Het Zeybpark - natuur in je buurt

Woensdag 14 juni trokken wij naar de buurt om onze ideeën met jullie te delen.