Zorgzame Buurten Noordwest-Landen

Woon jij in een zorgzame buurt? Zo’n buurt waar buren spontaan hulp bieden aan elkaar, waar het goed wonen is, waar mensen die zorg nodig hebben vlot toegang krijgen tot die zorg en waar een bloeiend verenigingsleven mee de motor is voor de gemeenschap. Een idealistisch of irreëel plaatje? Ze bestaan al, die buurten, of ze zijn in wording. Alvast 132 buurtinitiatieven zetten zich – via een project van minstens 2 jaar – in om van hun buurt een meer zorgzame buurt te maken. Ze pikten in op een oproep van de Vlaamse overheid.

Ook wij dienden een project in en werden geselecteerd voor de regio Noordwest-Landen (Laar, Neerwinden, Overwinden, Eliksem, Ezemaal en Wange). Noordwest-Landen is een dunbevolkte regio met weinig tot geen voorzieningen, zowel basisvoorzieningen (zoals bakkers, slagers, winkels) als zorgvoorzieningen. Met dit project willen we er onder meer voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen door ze in contact te brengen met informele en formele zorg.

Enkele van onze doelstellingen:

  • Eenzaamheid en sociale isolatie tegengaan door buurtbewoners te verbinden en ontmoeting te stimuleren
  • Senioren wegwijs maken in het lokale zorgaanbod en het vrijetijdsaanbod vanuit de verenigingen
  • Zorg- en welzijnspartners uit de regio met elkaar in contact brengen met het oog op een betere samenwerking en doorverwijzing

Voor wie?

Wij focussen met dit project in de eerste plaats op 65-plussers in de regio Noordwest-Landen, nl. de deelgemeenten Laar, Neerwinden, Overwinden, Eliksem, Ezemaal en Wange .

Procedure

Tweemaandelijks komen wij met onze werkgroep samen om afgelopen acties te evalueren, te brainstormen over nieuwe acties en deze acties samen concreet vorm te geven. Er zijn al verschillende succesvolle acties uit deze samenwerking voortgekomen. Volgende partners zijn momenteel in onze werkgroep vertegenwoordigd: OCMW Landen, woonzorgcentrum Oleyck, centrum voor dagverzorging ’t Binnenhof, Ferm thuiszorg, Familiehulp, ELZOH, dienst Welzijn, CM/ Gezonde Buurt Landen en S-plus/Solidaris.

Wil je graag deel uitmaken van onze werkgroep Zorgzame Buurten en mee vormgeven aan nieuwe initiatieven? Laat het ons zeker weten!

De afgelopen twee jaar hebben we met onze werkgroep verschillende ontmoetingsmomenten, lezingen en workshops georganiseerd. We werkten hiervoor samen met verschillende partners zoals Logo, Bewegen op Verwijzing, Samana, Femma, Gezonde Buurt Landen (CM) en het ouderenexpertiseteam Alexianen Tienen. Een aantal zaken die de komende maanden op de planning staan:

  • Op maandag 27 mei, tussen 19u30 en 21u30, organiseren we een interactieve workshop “Als bewegen pijn doet” in OC Wing.
  • Op de laatste vrijdag van mei vieren we jaarlijks Dag van de Buren. Heb jij een buur die goud waard is? Zo’n buur die jou of anderen helpt met boodschappen doen, het onderhoud van de tuin, kleine klusjes in huis of een gezellige babbel met een tasje koffie. Of misschien iemand die grotere engagementen opneemt in de buurt zoals het organiseren van een halloweentocht, een buurtfeest of een welkom voor nieuwe inwoners in de straat? Met Zorgzame Buurten moedigen we dit graag aan! Laat ons dus weten waarom jouw buur goud waard is en wie weet wordt hij/zij wel verrast op Dag van de Buren. Stuur ons jouw verhaal door voor 20 mei via thuiszorg@landen.be.

  • Op 14 juni organiseren wij op woonzorgcampus Oleyck een activiteit in kader van Dag van de Mantelzorger. Mantelzorgers zullen op ons ruime binnenplein samen kunnen genieten van een hapje en een drankje. Er worden twee workshops georganiseerd waarvoor mantelzorgers zich ter plaatse kunnen inschrijven. Er zal doorlopend ook een infomarkt zijn, waar de aanwezigen meer informatie kunnen krijgen over onze diensten, die van onze partners, van de verschillende mantelzorgverenigingen,… Kom zeker eens een kijkje nemen!

Verder doen wij met behulp van vrijwilligers huisbezoeken bij alleenwonende 65-plussers. Aan de hand van deze huisbezoeken willen we meer zicht krijgen op hoe mensen zich voelen in hun buurt, of ze er graag wonen en waarom wel/niet, of ze contact hebben met hun buren, of ze een sociaal netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen bij problemen (van vrienden, familie,…), of ze weten bij welke instanties ze terecht kunnen in geval van nood, of ze deelnemen aan activiteiten in de buurt (en waarom wel/niet), en wat zij vinden dat nog beter kan in de buurt.

WIJ ZOEKEN NOG VRIJWILLIGERS! Heb jij een hart voor senioren? Zou jij het zien zitten om een aantal senioren thuis te bezoeken voor een korte babbel? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Tot slot willen wij aan de hand van onze doorverwijskaartjes mensen wegwijs maken in het lokale zorgaanbod. Op deze kaartjes staat een overzicht van diensten/thema’s waarvoor mensen bij ons (dienst Thuiszorg) of bij dienst Welzijn terechtkunnen voor meer informatie (bijv. rond maaltijden aan huis, gezinszorg, zorgbudgetten, pensioen, …). Er is ook een afscheurstrookje voorzien dat mensen terug aan ons kunnen bezorgen indien ze ergens meer informatie over willen maar ook indien ze bijvoorbeeld graag als vrijwilliger aan de slag zouden gaan.

Meer info

Stuur een mailtje naar jessica.rassart@landen.be of contacteer ons telefonisch op 011 69 05 15.