Zelfbediening in de bib

In onze bib kan je gebruik maken van een zelfscanbalie. Breng je bibliotheekpasje of ID-kaart mee en scan zelf je boeken om:

  • uit te lenen
  • in te leveren 
  • te verlengen
  • te controleren wat je nog in je bezit hebt.

Procedure

Uitlenen (meenemen)

Je drukt op het blokje 'Lenen' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens hou je de barcode van je bibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm. Als je de 'biep' hoort, is het in orde om de boeken in te lezen. Dit doe je door de boeken één voor één op de balie vóór het scherm te leggen. Controleer of de titel op het scherm overeenkomt met de titel op het boek. Controleer eveneens of het bolletje voor de titel groen is. Zo niet, laat je het materiaal iets langer liggen. Als je alle materialen ingescand hebt, drukt je onderaan het scherm op de tab 'print ticket'. Uit het toestel, rechts naast het scherm, komt nu een etiket. Dit etiket vermeldt je naam, lenersnummer en alle materialen die je hebt uitgeleend met de datum waarop je de materialen terug moet brengen.


Inleveren (terugbrengen)

Je drukt op het blokje 'Inleveren' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens leg je de boeken één voor één op de balie vóór het scherm. Controleer of de titel op het scherm overeenkomt met de titel op het boek. Controleer eveneens of het bolletje voor de titel groen is. Zo niet, laat je het materiaal iets langer liggen. Merk op dat je je pasje niet hoeft te gebruiken als je boeken inlevert. Als je alle materialen ingescand hebt, plaats je de materialen in de kast naast de zelfscanbalie. 

Verlengen

Je drukt op het blokje 'Verlengen' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens hou je de barcode van jebibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm. Vervolgens tik je het vierkantje voor het boek dat je wenst te verlengen aan. Als je alle materialen wenst te verlengen, druk je gewoon onderaan het scherm op het blokje 'Verleng alles'. Je merkt onmiddellijk dat de data achter de titels veranderen. Tenslotte druk je onderaan op 'Print ticket'. Uit het toestelletje, rechts van het scherm, verschijnt nu je ticket. Dit etiket vermeldt je naam, lenersnummer en alle materialen die je hebt uitgeleend met de datum waarop je de materialen terug moet brengen.

Om te zien wat je nog thuis hebt

Je drukt op het blokje 'Wat heb ik thuis' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens hou je de barcode van je bibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm. Vervolgens zie je de lijst met materialen die je in je bezit hebt. Indien je een ticket wenst, druk je onderaan op 'Print ticket'. Uit het toestelletje, rechts van het scherm, verschijnt nu je ticket. Dit etiket vermeldt je naam, lenersnummer en alle materialen die je hebt uitgeleend met de datum waarop je de materialen terug moet brengen.

Bedrag

Voor het betalen van lidgeld, boete, kopieën ... wend je je tot de medewerker achter de balie.

Regelgeving

Je mag maximaal uitlenen:

  • vijf boeken
  • vijf tijdschriften
  • vijf strips
  • vijf cd's
  • drie dvd's

Uitzonderingen

Leerkrachten kunnen meer materialen uitlenen. Wend je tot de balie om dit aan te passen.