Zelfbediening in de bib

In onze bib kan u gebruik maken van een zelfscanbalie. Breng uw bibliotheekpasje of ID-kaart mee en scan zelf uw boeken om:

  • uit te lenen
  • in te leveren 
  • te verlengen
  • te controleren wat u nog in uw bezit heeft.

Procedure

Uitlenen (meenemen)

U drukt op het blokje 'Lenen' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens houdt u de barcode van uw bibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm. Als u de 'biep' hoort, is het in orde om de boeken in te lezen. Dit doet u door de boeken één voor één op de balie vóór het scherm te leggen. Controleer of de titel op het scherm overeenkomt met de titel op het boek. Controleer eveneens of het bolletje voor de titel groen is. Zo niet, laat u het materiaal iets langer liggen. Als u alle materialen ingescand hebt, drukt u onderaan het scherm op de tab 'print ticket'. Uit het toestel, rechts naast het scherm, komt nu een etiket. Dit etiket vermeldt uw naam, lenersnummer en alle materialen die u heeft uitgeleend met de datum waarop u de materialen terug moet brengen.


Inleveren (terugbrengen)

U drukt op het blokje 'Inleveren' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens legt u de boeken één voor één op de balie vóór het scherm. Controleer of de titel op het scherm overeenkomt met de titel op het boek. Controleer eveneens of het bolletje voor de titel groen is. Zo niet, laat u het materiaal iets langer liggen. Merk op dat u uw pasje niet hoeft te gebruiken als u boeken inlevert. Als u alle materialen ingescand hebt, plaatst u de materialen in de kast naast de zelfscanbalie. 

Verlengen

U drukt op het blokje 'Verlengen' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens houdt u de barcode van uw bibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm.Vervolgens tikt u het vierkantje voor het boek dat u wenst te verlengen aan. Als u alle materialen wenst te verlengen, drukt u gewoon onderaan het scherm op het blokje 'Verleng alles'. U merkt onmiddellijk dat de data achter de titels veranderen. Tenslotte drukt u onderaan op 'Print ticket'. Uit het toestelletje, rechts van het scherm, verschijnt nu uw ticket. Dit etiket vermeldt uw naam, lenersnummer en alle materialen die u heeft uitgeleend met de datum waarop u de materialen terug moet brengen.

Om te zien wat u nog thuis heeft

U drukt op het blokje 'Wat heb ik thuis' in het keuzemenu op het aanraakscherm. Vervolgens houdt u de barcode van uw bibpasje of ID-kaart voor het lasertoestelletje, links van het scherm.Vervolgens ziet u de lijst met materialen die u in uw bezit heeft. Indien u een ticket wenst, drukt u onderaan op 'Print ticket'. Uit het toestelletje, rechts van het scherm, verschijnt nu uw ticket. Dit etiket vermeldt uw naam, lenersnummer en alle materialen die u heeft uitgeleend met de datum waarop u de materialen terug moet brengen.

Bedrag

Voor het betalen van lidgeld, boete, kopies ... wendt u zich tot de medewerker achter de balie.

Regelgeving

U mag maximaal uitlenen:

  • vijf boeken
  • vijf tijdschriften
  • vijf strips
  • vijf cd's
  • drie dvd's

Uitzonderingen

Leerkrachten kunnen meer materialen uitlenen. Wendt u tot de balie om dit aan te passen.