LANDEN BREEKT UIT - Wijk Korea

Landen werd geselecteerd als één van de meest ambitieuze steden en gemeentes in Vlaanderen die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal.

Dat moet leiden tot concrete ontharding op het terrein, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk worden.

De (Oud) Korea wijk ligt in vogelvlucht op 100m van de Molenbeek, alleen ligt deze 10m hoger en is het aandeel verharde oppervlakte hallucinant. Doormiddel van de kruispunten en het centrale plein her in te richten kunnen we via wadi-systemen water op hoogte vasthouden, laten infiltreren en vertraagd afvoeren, waardoor we de waterproblematiek ter hoogte van de Attenhovenstraat kunnen ontlasten.

Doelstellingen op het openbaar domein:

  • verharde brede lanen en plein terugbrengen tot een minimum
  • waterdoorlatende parkings
  • doorsteken trage verbindingen
  • wadisystemen: water boven vasthouden, laten infiltreren en vertraagd afvoeren
  • groene uitstraling van de wijk verhogen door middel van bomen en kruidenrijke bermen
  • rust- en speelruimte inrichten

Doelstellingen op de privé-terreinen:

VERKEER

We willen in de wijk het doorgaande verkeer weren en onze "woonkamer" afbakenen. We voorzien daarom enkele rijrichtingen en geven de weg het uitzicht van een verblijfsruimte, echter zonder dat de wagen volledig geweerd wordt. Er komt minder ruimte voor de verkeersfunctie en meer ruimte voor de verblijfsfunctie.