Werkerskaart site De Tank

Op de parkeersite van De Tank voorziet het stadsbestuur 50 parkeerplaatsen voorbehouden voor wagens van personen die werken in de blauwe zone.

Voor wie?

Indien u een werkerskaart wenst aan te vragen kan dit vanaf 1 juni 2018 aan het loket bij de dienst Burgerzaken tijdens de kantooruren. Een werkerskaart kost 50 euro.

Volgende documenten moet u meebrengen bij de aanvraag:

  • uw identiteitskaart
  • het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor u een Werkerskaart wenst
  • indien u werknemer bent, een attest van de werkgever dat u bent tewerkgesteld in het kernwinkelgebied.
  • indien u beschikt over een bedrijfsvoertuig, een attest van de werkgever waarin wordt aangegeven dat u het betreffende voertuig gebruikt voor verplaatsingen van- en naar uw werk in het kernwinkelgebied.

Voorwaarden

De parkeerkaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt de kaart de kentekenplaat van het voertuig waarvoor ze geldt, met een maximum van één kentekenplaat. Iedere aanvrager kan slechts één parkeerkaart ontvangen, de parkeerkaart is een jaar geldig en jaarlijks verlengbaar. Het aantal werkerskaarten worden evenwel beperkt tot het aantal voorbehouden plaatsen op de site.

Opm.: de maximale afmetingen en laadvermogen van het voertuig waarvoor u de kaart aanvraagt mag niet meer zijn dan:

  • 5 meter lengte (eventuele aanhangwagen inbegrepen)
  • max 3,5 ton laadvermogen