Welzijnsforum

 

Welzijn is een ruim begrip dat moeilijk in enkele woorden te omschrijven is. Van Dale omschrijft het als een ‘toestand dat u zich goed voelt’. Vaak wordt gezegd dat welzijn gelijk staat aan geluk; dat het op zowel geestelijk, lichamelijk als sociaal vlak goed gaat met een persoon.

Op het grondgebied van de stad Landen zijn heel wat diensten, organisaties en personen actief rond Welzijn. Zij proberen ieder op hun eigen manier ervoor te zorgen dat de mensen waarmee en waarvoor zij werken zich goed kunnen voelen.

Over het algemeen kennen de meeste mensen die werkzaam zijn in de welzijnssector, hun collega’s en collega-diensten wel. Dit is echter niet altijd het geval. Bovendien zijn de werkingen niet altijd voor iedereen even gekend en duidelijk. Wij vangen dan ook regelmatig signalen op dat er nood is aan meer informatie over het aanwezige aanbod en aan informatie-uitwisseling tussen de verschillende aanbieders.

 

Voor wie?

Om hieraan tegemoet te komen richten wij een Welzijnsforum op waar alle personen, diensten en organisaties die actief zijn in de welzijnssector in Landen met elkaar in contact kunnen komen. Het belangrijkste doel van dit platform is ‘netwerken’. Op een dynamische manier met elkaar in contact komen, kennismaken, informatie uitwisselen, … Maximum twee maal per jaar op een georganiseerde manier samenkomen en zo mogelijk banden smeden. Op deze manier hopen wij ook mogelijke doorverwijzingen te stimuleren en/of te vergemakkelijken.

Vanuit de dienst welzijn van de stad stelden wij een lijst op van personen, diensten en organisaties die actief zijn op ons grondgebied en ergens in hun werking een link hebben met ‘welzijn’. De lijst van deelnemers is niet limitatief en mag dus zeker aangevuld worden. Interesse? Neem dan gerust contact op met de dienst welzijn.