Wachtdienst Landense huisartsen tijdens weekend en feestdagen

Jarenlang werd de huisartsenwachtdienst tijdens het weekend en feestdagen door de Landense huisartsen zelf georganiseerd.

De overheid heeft op 10 september 2020 een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad waardoor de huisartsenpermanentie nog uitsluitend mag georganiseerd worden in een samenwerkingsverband van een wachtpost.

met de huisartsenwachtpost van Tienen voor de organisatie van de wachtdienst. In de huisartsenwachtpost kan je terecht voor dringende medische problemen tijdens weekenden (vanaf vrijdagavond) en wettelijke feestdagen, na telefonisch contact via het nummer 1733.

Bij voorkeur kom je zelf naar de wachtpost, voor niet-mobiele patiënten kunnen huisbezoeken aangevraagd worden.

Tijdens weekdagen is de wachtpost gesloten en wordt de permanentie door de Landense huisartsen geregeld. Overdag bel je naar je eigen huisarts, heb je na 19 uur een arts nodig kan je de wachtdokter bereiken via het oproepnummer 1733.

De huisartsenwachtpost is gevestigd in de Gilainstraat 116 te 3300 Tienen.