Vuilnisbakkenplan

Stad Landen gaat samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG, voor een propere stad. Iedereen wil wonen in een mooie, propere, gezellige omgeving. Daarom startte Landen onder begeleiding van Mooimakers met een intensief coachingstraject waarmee we het zwerfvuil en sluikstort in onze stad willen aanpakken.

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort begint met een doordacht vuilnisbakkenplan.
Meten is weten!

Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet. De juiste plaatsing en tijdige lediging zijn eveneens cruciaal voor een propere omgeving. Als je onderweg iets eet of drinkt, wil je graag de verpakking kwijt in de nabije omgeving. Dit lukt niet altijd omdat de vuilnisbak volgepropt is met afval dat daar niet thuishoort, zoals bijvoorbeeld huisafval. Afval in zakjes belandt in of naast de straatvuilnisbak. Dit levert geen fraai straatbeeld op.

Samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG startte de stad Landen een vuilnisbakkenplan op. Dit plan maakt deel uit van een structureel traject dat een drietal jaar loopt om onze omgeving sluikstort- en zwerfvuilvrij te maken. Het vuilnisbakkenplan bestaat uit het inventariseren, het registeren en evalueren van het gebruik van de vuilnisbakken. In Landen tellen we in totaal 269 publieke vuilnisbakken.

Tijdens de inventarisering brachten we in kaart waar alle vuilnisbakken staan, welke capaciteit ze hebben en wat de grootte van de inwerpopening is. Elke vuilnisbak kreeg hiervoor een eigen nummer dat aangebracht werd op de vuilnisbak zelf. Daarnaast noteerden we de ledigingsfrequentie, de 'conditie' en ook het uitzicht van de vuilnisbak werd gecheckt. De toepassing ‘Mijn Mooie straat’ van Mooimakers bood hier de ideale ondersteuning. Naast de vuilnisbak zelf, werd ook de omgeving bekeken.

De registratiefase geeft informatie over de vullingsgraad van iedere vuilnisbak en daarnaast geeft het mee of er sluikstort (huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen. Om deze registratie gebeurt via de digitale toepassing ‘Mijn Mooie Straat. Alle gegevens worden eenvoudig ingegeven en snel verwerkt. De werknemers van onze technische dienst spelen een belangrijke rol bij het inventariseren en registreren. Zij nemen tijdens hun ophaalrondes de tijd om al deze gegevens te registreren zodat we deze in de volgende fase kunnen evalueren.

De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens deze fase worden, op basis van objectieve evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken gewikt en gewogen om dan tot actie over te gaan. Kapotte vuilnisbakken worden hersteld, vuile exemplaren krijgen een poetsbeurt. Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, worden verwijderd, tenzij er een goede reden is om ze te behouden. Bij vuilnisbakken die altijd overvol zitten, wordt gecontroleerd of ze vervangen kunnen worden door grotere vuilnisbakken. Er wordt ook gecontroleerd of er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken ontbreken. Op andere plaatsen biedt het verhogen van de ledigingsfrequentie een oplossing.

Met dit vuilnisbakkenplan hopen we de strijd tegen het zwerfvuil opnieuw een duwtje in de rug te geven. Gooi niet zomaar alles op straat maar hou je papiertje, kauwgom of blikje bij tot de volgende vuilnisbak op jouw pad of tot bij je thuis. Alleen samen kunnen we zorgen voor een nettere straat en omgeving waar het aangenaam wonen is voor iedereen.