Vuilnisbakkenplan

Stad Landen gaat samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en VVSG, voor een propere stad. Iedereen wil wonen in een mooie, propere, gezellige omgeving. Daarom startte Landen onder begeleiding van Mooimakers met een intensief coachingstraject waarmee we het zwerfvuil en sluikstort in onze stad willen aanpakken.

De aanpak van zwerfvuil en sluikstort begint met een doordacht vuilnisbakkenplan.

Een belangrijk onderdeel van het coachingtraject is het vuilnisbakkenplan. Alle vuilnisbakken op het grondgebied van Landen worden geïnventariseerd. Elke vuilnisbak krijgt een nummer, wordt in kaart gebracht, met vermelding van de capaciteit, grootte van de vulopening e.d. 

Meten is weten!

Vanaf september gaan we via de toepassing ‘mijn mooie straat’ uitgebreid registreren: ledigingsfrequentie, vullingsgraad van elke vuilbak, aanwezigheid sluikstort in én rond de vuilnisbak. Dat wordt een belangrijke opdracht voor de mensen van onze technische diensten. Gedurende een jaar zal er nauwgezet geregistreerd worden. Daarna volgt een evaluatiefase die ons zal toestaan een aanpak op maat uit te werken. Dat kan gaan van een aanpassing van de ledigingsfrequentie, het vervangen van vuilnisbakken door grotere volumes tot het verwijderen van vuilnisbakken op bepaalde locaties.

Met dit vuilnisbakkenplan hopen we de strijd tegen het zwerfvuil opnieuw een duwtje in de rug te geven. Gooi niet zomaar alles op straat maar hou je papiertje, kauwgom of blikje bij tot de volgende vuilnisbak op jouw pad of tot bij je thuis. Alleen samen kunnen we zorgen voor een nettere straat en omgeving waar het aangenaam wonen is voor iedereen.