Vrijwilligers

Zowel de stadsdiensten als het OCMW kunnen wel een helpende hand gebruiken. Heeft u vrije tijd over? Wil u zich nuttig inzetten?

Heel wat stadsdiensten werken graag samen met vrijwilligers, o.a. de diensten cultuur en jeugd, de bib, de sportdienst, BC Rufferdinge, de dienst welzijn. Wil u zich graag aansluiten bij deze vrijwilligers, neem dan contact op met de personeelsdienst van de stad Landen.

Ook het OCMW biedt een brede waaier aan mogelijk vrijwilligerswerk;

  • meehelpen in de cafetaria van het woonzorgcentrum
  • meehelpen met activiteiten voor de senioren die op de woonzorgcampus verblijven
  • buddy binnen de vluchtelingenwerking
  • chauffeur voor de dienst sociaal vervoer.

Voor meer info over vrijwilligerswerk kan u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren van het OCMW: