Vrijetijdstoelage voor kinderen & jongeren

Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen gezinnen met een beperkt inkomen een tussenkomst krijgen voor kosten voor socio-culturele activiteiten, bijvoorbeeld lidgeld van vereniging, sportabonnement, uitstap, hobbymateriaal,.... Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van 30 euro per minderjarig kind voor kosten die gemaakt werden voor vrijetijdsactiviteiten in de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Voor wie?

Landense gezinnen met minderjarige kinderen van wie het werkelijk beschikbaar gezinsinkomen beperkt is.

Voorwaarden

Het drempelbedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling. U heeft recht op deze toelage indien het jaarlijks beschikbaar gezinsinkomen lager is dan de som van onderstaande bedragen:

14.246 euro voor de eerste volwassene van het gezin
+ 6.119,8 euro per kind van 14 jaar of jonger
+ 7.123 euro per extra inwonende persoon ouder dan 14 jaar

Volgende kosten kunnen afgetrokken worden van het jaarlijks netto-inkomen om het beschikbaar inkomen te bepalen:

  • hoge medische en/of farmaceutische kosten
  • een hoge huishuur
  • een hoge schuldenlast

Procedure

U dient een aanvraag voor deze tegemoetkoming voor 31 juli 2021 in bij de sociale dienst van het OCMW of bij de dienst welzijn van stad Landen. Dit kan per mail of door een afspraak te maken. Een medewerker van de dienst bekijkt aan de hand van de voorgelegde documenten of u in aanmerking komt voor deze steun.

Bedrag

30 euro per kind

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • bewijs van de jaarlijkse netto-inkomsten van het gezin (vb. belastingsbrief)
  • indien u deze heeft: bewijs van hoge medische of farmaceutische kosten, van hoge huishuur (vb. contract, betalingsbewijs) of van hoge schuldenlast
  • bewijs van betaling van minimum 30 euro in het kader van socio-culturele participatie in de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021