Vragen over vaccinatie

Wanneer kan ik mij laten vaccineren? Wanneer ben ik aan de beurt?

Het is de federale overheid die de volgorde bepaalt van de groepen die gevaccineerd worden. Na de bewoners van de woonzorgcentra en de zorgverleners, komen de 65-plussers en de risicogroepen aan bod. Nadien volgt de rest van de bevolking (18+). Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te annuleren, of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook in welk vaccinatiecentrum je inenting zal plaatsvinden. En wanneer je daar niet kan geraken om gegronde redenen, zal de gemeente vervoer organiseren per taxistop of mindermobielencentrale.

Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?

Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dat is voor COVID-19 niet anders.

Is de vaccinatie gratis?

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis.
 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Neen. De vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins. Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden.

Mag ik van vaccinatiecentrum veranderen?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk, dat zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 
 
 

Ik ben risicopatiënt jonger dan 65 jaar. Wanneer word ik gevaccineerd?

Behoor je tot een risicogroep, dan kom je aan de beurt vlak na de 65-plussers. Wanneer het jouw beurt is, zal je een uitnodiging tot vaccinatie ontvangen. De vaccinatie zelf zal doorgaan in een vaccinatiecentrum in jouw buurt.
 

Hoeveel dosissen moet ik krijgen van het vaccin?

Voor de meeste vaccins gaat het om een 2-dosis schema met 3 tot 4 weken interval. Krijg je het vaccin van AstraZeneca dan krijg je de tweede dosis 12 weken later. Je tweede vaccinatie zal gebeuren met hetzelfde vaccin als de eerste dosis. De vaccinatiecentra zullen voldoende vaccins van het juiste type beschikken om elke persoon een tweede dosis met hetzelfde vaccintype te kunnen geven. Alle vaccins worden met naam en lotnummer geregistreerd in Vaccinnet zodat je de juiste tweede dosis krijgt.Je krijgt zelf ook na je eerst vaccinatie een vaccinatiekaart mee, waarop staat met welk vaccin je gevaccineerd bent en wanneer je de tweede dosis krijgt. Hou die goed bij.
 

Deze en veel meer vragen over vaccinatie kan je terugvinden op www.laatjevaccineren.be

Voor algemene vragen rond vaccinatie kan je ook bellen naar het gratis nr 1700.

Heb je een uitnodiging tot vaccinatie ontvangen en wil je die bevestigen, weigeren of verplaatsen en heb je hiervoor hulp nodig? Bel dan naar de helpdesk op 011 88 03 30 of mail naar vaccinatie@landen.be

Vaccitaxi: 65-plussers die problemen hebben om in het vaccinatiecentrum te geraken, kunnen voor 5 euro gebruik maken van een Vaccitaxi. De taxi brengt je naar het vaccinatiecentrum, wacht ter plaatse en brengt je terug naar huis.