Voorlopige resultaten PFAS Slachthuisplein

De stad Landen wenst transparant te communiceren over de stand van de zaken met betrekking tot de PFAS-problematiek.

Om inzicht te krijgen op mogelijke PFAS-vervuiling op de site rond het Slachthuisplein, waar de oefensite van de brandweerkazerne is, liet de stad verdere onderzoeken uitvoeren.

Na het verkennend bodemonderzoek, is momenteel het beschrijvend bodemonderzoek lopende.

Deze week ontvingen we de resultaten van de eerste fase hiervan.

In de bodemstalen van de naburige percelen van de brandweerkazerne werd geen overschrijding van de richtwaarde vastgesteld, wat geruststellend is. In de grondwaterstalen werd wel een overschrijding van de richtwaarde vastgesteld buiten het perceel.

In een tweede fase zal er nu nog bijkomende staalname gebeuren, zowel op het perceel als er erbuiten om een gedetailleerde afperking te kunnen doen van de vervuiling. Dit zullen niet enkel bodem- en grondwaterstaalnamen zijn, ook het slib en water van de Dormaalbeek zal bemonsterd en geanalyseerd worden.

In november worden hiervan de resultaten verwacht. In functie van deze resultaten zal daarna beslist worden of een derde fase noodzakelijk is.

Zolang het onderzoek niet ingediend en goedgekeurd wordt door de OVAM, blijven de no regret-maatregelen van toepassing op deze site.

Zo mogen er bijvoorbeeld nog steeds geen activiteiten plaatsvinden op het Slachthuisplein.