Vervoerregio Leuven

De 300 Vlaamse gemeenten zijn opgedeeld in 15 vervoerregio's. Landen maakt deel uit van de Vervoerregio Leuven

Binnen de Vervoerregio Leuven bespreken 31 gemeenten, de Vlaamse Overheid (De Lijn, AWV, MOW, De Vlaamse Waterweg en de Werkvennootschap) en andere partijen (Provincie, NMBS, Infrabel, Interleuven, ..) hoe ze de mobiliteitsuitdagingen in onze regio aanpakken. Het is onze gezamenlijke ambitie om onze regio veiliger, vlotter en duurzamer te maken. De Vervoerregio Leuven wil werk maken van de mobiliteits-, klimaat- en leefbaarheidsdoelstellingen door het uitbouwen van hoogwaardige netwerken rond openbaar vervoer en fiets, en toepassingen van duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen.