Verslag overleg met de NMBS

Gepubliceerd op vrijdag 2 augustus 2019 9.39 u.
Op 27/7 is er een overleg geweest met de NMBS ivm het betalend maken van de stationsparking.
Standpunt NMBS

De NMBS gaat ervan uit dat de stationsparkings die nu gratis zijn, ook gebruikt worden door niet-pendelaars waardoor er onvoldoende parking is voor de treinreizigers. Door de parking betalend te maken garanderen ze dat de treinabonnees steeds een parkeerplaats hebben. Ze stellen dat de reizigers hun gedrag veranderen door het betalend maken van de parking en op zoek gaan naar alternatieven om naar het station te komen: de bus, fiets, te voet, carpoolen, …

Uit onze enquête blijkt dat een deel van de pendelaars die in het centrum wonen zou overwegen om met de fiets naar het station te komen.

Reactie gemeenten
 • Dit is een eenzijdige beslissing van de NMBS.
 • Er is onvoldoende overleg geweest.
 • Er is onvoldoende voorbereidend onderzoek gedaan naar alternatieve vervoersmogelijkheden.
 • Deze beslissing is een financiële aderlating voor reizigers die geen andere keuze hebben dan met de auto naar het station te komen.
 • Dit is mensen wegjagen van het openbaar vervoer.
 • Er zijn te weinig parkeerplaatsen.
 • Het draait enkel om de centen bij de NMBS.
 • De gemeenten dringen erop aan deze beslissing uit te stellen tot wanneer de vervoersregio’s operationeel zijn en de mobiliteitsproblematiek in een groter kader kan worden aangepakt!
 •  Landen wijst bovendien op de grote verschillen tussen parking Tienen >< Landen. In Tienen zijn er 1213 parkeerplaatsen voor 4150 opstappende reizigers per dag. In Landen zijn dat 664 parkeerplaatsen voor 3644 opstappende reizigers. Omgerekend betekent dat in Tienen 1 parkeerplaats voor elke 3 reizigers, in Landen 1 parkeerplaats per 6 reizigers!!

 

 CONCLUSIE
 • NMBS blijft bij haar standpunt: parking wordt betalend vanaf 2 september, verkoop start 5 augustus.
 • Er is geen bereidheid tot uitstel!
 • De NMBS onderzoekt of een sociaal tarief mogelijk is voor lage inkomens.
 • Het parkeerbeleid wordt na 6 maanden geëvalueerd.
 • In Landen komen er 192 overdekte (niet bewaakte) fietsenstallingen bij.

 

Landen maakt zich ongerust over de mensen in de dorpen, over het gebrek aan vervoersmogelijkheden, over het feit dat de vervoersregioraad hierin nog niet ver genoeg staat,… De stad zal dan ook blijven ijveren om deze problemen aan te pakken en een oplossing uit te werken.