Verminderd tarief kinderopvang

Als u gebruik maakt van kinderopvang voor baby's en peuters waar rekening wordt gehouden met het inkomen, betaalt u een inkomenstarief dat wordt bepaald door Kind & Gezin.

Indien het moeilijk is om de facturen van de kinderopvang te betalen kan het OCMW een lager tarief toekennen. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op de website van de VVSG.

Procedure

Vraag uw attest inkomenstarief aan via de website van Kind & Gezin.

Via de maatschappelijk werker kan u een aanvraag doen voor een verminderd tarief.

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie en legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u in aanmerking komt voor het verminderd tarief.

Kind & Gezin wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing en maakt een nieuw attest aan met het tarief OCMW.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten (loon, uitkering,...) van de laatste 3 maanden
  • rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden
  • attest inkomenstarief