Stemmen bij verkiezingen (gemeenteraad en provincieraad)

Op zondag 13 oktober 2024 stemmen inwoners van alle Vlaamse gemeenten voor de gemeente- en provincieraad. In Antwerpen, stemmen inwoners ook voor de stadsdistrictsraad. Inwoners van de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel en Voeren stemmen ook voor de OCMW-raad, het vast bureau en de rechtstreekse verkiezing van schepenen.

Voorwaarden

U bent stemgerechtigd voor lokale en provinciale verkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
  • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

EU-onderdanen of niet-Belgen van buiten de Europese Unie die willen deelnemen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen (of stadsdistrictsraadsverkiezingen in Antwerpen) moeten zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten, uiterlijk op 31 juli 2024. Zij kunnen niet deelnemen aan provincieraadsverkiezingen of OCMW-raadsverkiezingen.

Procedure

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2024. Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uiterlijk op 28 september 2024 via een uitnodigingsbrief uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau. Dat geldt ook voor niet-Belgische inwoners die zich uiterlijk op 31 juli 2024 hebben geregistreerd als kiezer.

De stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd) is afgeschaft. Burgers genieten voor de lokale en provinciale verkiezingen vanaf nu van stemrecht. Dit houdt in dat burgers niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen voor die verkiezingen.

Als u uw stem wilt uitbrengen, dan moet u gaan stemmen in de gemeente waar u bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet uw uitnodigingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Als u bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de uitnodigingsbrief verzonden naar uw vorige adres.

U kunt onder bepaalde omstandigheden een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te stemmen.

Uitzonderingen

De stemplicht is afgeschaft voor de lokale en provinciale verkiezingen. Als u wel uw stem wilt uitbrengen, maar u kunt zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau begeven, dan kunt u toch uw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wat meebrengen

  • uitnodigingsbrief
  • identiteitskaart

U hebt uw uitnodigingsbrief niet ontvangen?

Hebt u 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen uitnodigingsbrief ontvangen of bent u uw uitnodigingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij uw gemeente. U kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze uitnodigingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

U hebt geen uitnodigingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als die geen uitnodigingsbrief bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van de identiteitskaart.

Contacteer uw gemeente voor meer informatie.

U hebt op de dag van de verkiezingen uw identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet u aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft u een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.